Стосовно реалізації державної культурної політики

0393
Стосовно реалізації державної культурної політики ― Новини культури України  - Медіа-портал "Культура"

22 березня міністр культури України Євген Нищук на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності представив основні ідеї та ініціативи, які впроваджує відомство, забезпечуючи таким чином виконання Програми Кабінету Міністрів України та вирішення тих завдань, яких вимагає суспільство.

Окремо він зупинився на основних характеристиках діяльності Міністерства культури України, які передбачають докорінні зміни роботи відомства та відповідають вимогам сучасного українського суспільства.

Перш за все, це зміна управлінської парадигми, побудова її нової структури в галузі культури: вертикально і горизонтально. Так, Міністерство культури здійснило реорганізацію апарату, яка надала можливість розширити рамки його компетенції та актуалізувала сферу впливів. Серед них: стратегічне планування, розвиток креативних індустрій, організація державних подій, вирішення питань мовної політики та літератури тощо. За зверненням Мінкультури, Європейська комісія здійснює функціональний аудит діяльності самого відомства, що є одним із пріоритетних напрямків у боротьбі з корупцією.

Міністр культури розповів про практичні кроки у напрямку реформування культурної галузі. Проведено реформування наукових інституцій, які перебувають у сфері впливу Мінкультури, а це – Український центр культурних досліджень, Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса та Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень.

Перетворення цих установ на культурно-просвітницькі центри дозволило їм продовжувати займатися науковою діяльністю та здійснювати прикладні наукові дослідження за кошти Державного бюджету зі збереженням передбачених законодавством усіх соціальних гарантій і прав; отримувати додаткове фінансування на здійснення прикладних наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету, реалізуючи наукові проекти, відібрані на конкурсній основі; спрямовувати одержані кошти не тільки на оплату праці науковців, але й на інші потреби, пов’язані з реалізацією цих проектів (відрядження, публікації, видання та заходи із впровадження наукових розробок); мати можливість надавати платні послуги, чого раніше вони були позбавлені.

У 2016 році створено Український інститут книги, предметом діяльності якого є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка; формування єдиного книжкового ринку в країні; забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань; відродження культури читання.

Під час обговорення порушених на засіданні Комітету питань – міністр культури наголосив, що вже найближчими днями буде оголошено конкурс на посаду керівника цієї інституції, обов’язки якого зараз виконує Ростислав Семків. Євген Нищук також додав, що наразі Мінкультури розглядає можливість включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору керівника Українського інституту книги – представників аналогічних європейських інституцій.

У своєму виступі міністр нагадав про запуск у липні 2016 року Національної системи ІККРОМ (Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей), що дозволить винести на порядок денний питання реставрації, збереження української реставраційної школи, запровадження новітніх реставраційних технологій.

Утворено Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа», яке з червня 2016 року розпочало активну роботу з культурним середовищем щодо залучення українських ініціатив до міжнародних програм підтримки.

За словами Євгена Нищука, дуже важливим напрямком діяльності Міністерства культури є розширення врядування стейкхолдерів у культурній сфері.

Так, при Міністерстві культури створено: Координаційну раду з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя України; Раду з питань культурно-мистецької освіти; Експертну раду з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки; Експертну раду з питань сучасного мистецтва; Експертну раду з питань етнополітики; Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Також Міністерство культури у 2016 році активно включилося у процес впровадження реформи децентралізації, з його ініціативи до плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік було включено «Осучаснення місцевих культурних закладів у рамках децентралізації». Цей пріоритет складався з двох практичних кроків: проведення ретельної інвентаризації та оцінки стану наявних закладів культури у селищах, селах, селищах міського типу та побудова діалогу з громадами і місцевими органами влади.

На поточному етапі проведено ретельну інвентаризацію та оцінку стану наявних закладів культури у селищах та селах, а також запущено проект із адаптації, дослідження та запровадження системи індикаторів ЮНЕСКО в Україні (індикатори впливу культури на соціально-економічний розвиток – CDIS) для отримання об’єктивних наукових даних про розвиток сфери культури в Україні.

У 2017 році Мінкультури продовжило розпочату роботу з реалізації реформи децентралізації та передбачило в проекті Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на 2017–2020 роки впровадження пріоритету «Підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах».

Міністр культури наголосив, що одним із надважливих завдань сьогодні є модернізація державної політики підтримки української культури та її популяризації у світі. З цією метою Мінкультури провело роботу з удосконалення системи культурно-мистецької освіти: запроваджено нові форми навчання, проведена модернізація. Також здійсненні кроки щодо осучаснення системи підтримки культурно-мистецької творчості. А саме: розширено діапазон респондентів, які можуть подавати до Мінкультури пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендій Президента України; визначено єдиний підхід до галузевих премій шляхом встановлення однакового розміру грошової винагороди для всіх видів мистецтва; вперше розроблено механізм підтримки сучасних митців України, які працюють у сфері сучасного актуального мистецтва (contemporary art). Запроваджується фестиваль-конкурс творчої молоді «Бієнале актуальних мистецтв України» на підтримку сучасних вітчизняних митців.

Своєю чергою, народні депутати України, присутні на засіданні Комітету з питань культури і духовності, зазначили, що задля уникнення непорозумінь у сфері модернізації початкової мистецької освіти в умовах реформи децентралізації – варто звернути увагу на проведення широкої інформаційної та роз’яснювальної роботи з боку Міністерства культури.

Міністр культури окремо зупинився на забезпеченні ефективної реалізації проектів у рамках культурної дипломатії та європейської співпраці. Серед успішних прикладів – гідне представлення України на 68-ому Франкфуртському книжковому ярмарку; започаткування прозорої процедури конкурсного відбору куратора національного павільйону для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва; активна участь у вирішенні оперативних питань, пов’язаних із підготовкою до проведення «Євробачення»; реалізація задуму COMUS – спільного проекту Ради Європи і Європейської комісії «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами»; а також низка успішних спільних культурних проектів з Італією, Чехією, Литвою.

Євген Нищук також відзначив, що у 2016 році здійснені значні кроки у зміні політики щодо книговидання та книгорозповсюдження. Так, під час відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек акценти було зроблено на сучасній українській літературі; кращих зразках світової літератури в українському перекладі; літературі національно-патріотичного спрямування, що популяризує ідеї зміцнення української державності.

Мінкультури та Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого започаткували спільний проект «Електронна бібліотека «Культура України». Мета – забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва за допомогою мережі Інтернет; створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної спадщини фондів бібліотек та інших закладів культури і запобігання фізичного зносу документів, підвищення ефективності їх використання; розкриття фондів бібліотек, музеїв, архівів та інших закладів культури культурно-мистецького спрямування.

За фінансової підтримки держави у 2016 році збільшено обсяги національного кіновиробництва, а в бюджеті на 2017 рік передбачені рекордні досі 500 млн грн на розвиток вітчизняного кіно, що сприятиме появі нового, якісного продукту. Мінкультури через Державне агентство України з питань кіно забезпечило ефективну реалізацію Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів. Було створено 35 фільмів, проведено 2 конкурсні відбори кінопроектів для формування цієї Програми, підтримано проведення 46 кінозаходів, видано каталог українських фільмів 2015–2016 років (українською та англійською мовами) та каталог українських документальних фільмів 2013–2016 років (англійською мовою).

Одним із першочергових завдань Мінкультури є і питання збереження культурної спадщини і культурних цінностей.

За словами Міністра культури, з метою оптимізації та визначення чіткої процедури занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України – розблоковано наповнення Реєстру (він поповнився 561 об’єктом культурної спадщини за категорією місцевого значення, а до кінця березня буде внесено ще понад 1000 об’єктів культурної спадщини); скорочено перелік обов’язкової документації, яка в минулому блокувала наповнення Реєстру через суттєву вартість у виготовленні; запроваджено прозорість надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини (на офіційному сайті діє електронне інформування про всі звернення щодо надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини та рішення, ухвалені за результатами їх розгляду).

З метою надання рекомендацій та пропозицій із питань обліку та зберігання музейних предметів і музейних колекцій, предметів музейного значення, відбору унікальних музейних предметів для включення до Державного реєстру національного культурного надбання – утворено Експертно-фондову комісію, до персонального складу якої включено представників музеїв, архівів та наукових установ.

Впродовж 2016 року Міністерство культури активно працювало у сферах державно-конфесійних та міжнаціональних відносин. Започатковано роботу Міжвідомчої робочої групи з протидії екстремізму на релігійному ґрунті, до її складу увійшли представники депутатського корпусу та інших зацікавлених органів влади.

На виконання міжнародних зобов’язань – Міністерство культури підготувало Четверту доповідь України про виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, яка в установленому порядку була надіслана до Секретаріату Ради Європи для подальшого подання Генеральному секретарю Ради Європи.

Міністерство культури України ініціювало та забезпечило діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року – як консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України.

Мінкультури проводить також активну діяльність із декомунізації: в Україні перейменовано 987 населених пунктів (32 міста, 58 селищ міського типу, 897 селищ і сіл) та 25 районів. У населених пунктах України перейменовано майже 51,5 тис. топонімів та демонтовано 2 389 пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили пропаганду тоталітарного режиму.

Як повідомив Євген Нищук, за результатами діяльності Мінкультури у 2016 році, а також відповідно до проекту середньострокового плану дій Уряду до 2020 року, відомство до кінця 2017-ого планує реалізувати низку ініціатив, а саме:

– актуалізувати нормативно-правову базу у сфері культури;

– створити дієву систему стимулів для культурно-мистецької діяльності (розробити і впровадити нову систему бюджетної фінансової підтримки театрів, створити умови для ефективної діяльності Українського культурного фонду);

– створити електронний інформаційний ресурс із базами даних про об’єкти культурної спадщини, культурні цінності, в тому числі предмети Музейного фонду України (електронний інформаційний ресурс, який складатиметься з модулів (баз даних) предметів/об’єктів рухомої, нерухомої спадщини, а також втрачених/викрадених культурних цінностей, із подальшою інтеграцією такої інформації у національні та міжнародні інформаційні ресурси, встановлення диференційованого доступу до неї для цільових аудиторій (експертів, фахівців, органів влади, громадян);

– підвищити якість культурних послуг у місцевих громадах (виробити диференційовані моделі функціонування закладів культури, розробити та затвердити мінімальні стандарти забезпечення культурними послугами);

– модернізувати зміст та умови надання мистецької освіти (розробити типові освітні програми початкової мистецької освіти для мистецьких шкіл, оновити матеріально-технічну базу державних спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, запровадити підготовку ступеня доктора мистецтва в закладах вищої освіти мистецького спрямування).

Прес-служба Мінкультури

 Маєте запитання?

Запитуєте - відповідаємо. Напишіть тут Ваше запитання і ми радо поінформуємо Вас про те, що Вас цікавить!

Введіть цифри, які зображені на малюнку

code

Коментарі

До цієї публікації коментарів немає...

Написати коментар