ПРО НАС Фінансова діяльність

Фінансова діяльність

2377

Звіт про сукупний дохід за 9 місяців  2016 р.

3143

Державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» (надалі - Видавництво) є правонаступником Державного підприємства, заснованого відповідно до спільного наказу Міністерства культури України та Державного комітету по пресі УРСР від 16 серпня 1990 року №271 та №135 «Про створення Газетно-журнального видавництва Міністерства культури України».

Видавництво є юридичною особою. Свою фінансово-господарську діяльність Видавництво проводить згідно Статуту, який визначає загальні правові, соціально – економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Видавництва.

За 1 півріччя 2016 року було випущено 56,0 тис. шт. газет і 8,5 тис. шт. журналів культурологічного напрямку, в тому числі: газета «Культура і життя» – 56,0 тис. шт., журнал «Український театр» –500 шт., журнал «Українська культура» – 1,0 тис. шт., журнал «Театрально-концертний Київ» – 3,5 тис. шт., журнал «Музика» – 500 шт., журнал «Пам'ятки України: історія та культура» – 3,0 тис. шт

3943

Державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» (надалі - Видавництво) є правонаступником Державного підприємства, заснованого відповідно до спільного наказу Міністерства культури України та Державного комітету по пресі УРСР від 16 серпня 1990 року №271 та №135 «Про створення Газетно-журнального видавництва Міністерства культури України».

Видавництво є юридичною особою. Свою фінансово-господарську діяльність Видавництво проводить згідно Статуту, який визначає загальні правові, соціально – економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Видавництва.

За 1 квартал 2016 року було випущено 35,0 тис. шт. газет і 4,0 тис. шт. журналів, в тому числі: газета «Культура і життя» – 35,0 тис. шт., журнал «Український театр» –500 шт., журнал «Театрально-концертний Київ» – 1,0 тис. шт., журнал «Музика» –500 шт., журнал «Пам'ятки України: історія та культура» – 2,0 тис. шт

4564

Звітність про діяльність періодичних видань Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» за 2015 рік.

Державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» (надалі - Видавництво) є правонаступником Державного підприємства, заснованого відповідно до спільного наказу Міністерства культури України та Державного комітету по пресі УРСР від 16 серпня 1990 року №271 та №135 «Про створення Газетно-журнального видавництва Міністерства культури України».

Видавництво є юридичною особою.Свою фінансово-господарську діяльність Видавництво проводить згідно Статуту, який визначає загальні правові, соціально – економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Видавництва.

За 2015 рік було випущено:

- газет 62 тис. шт., в тому числі «Культура і життя» – 55,0 тис. шт., «Кримська світлиця » – 7,0 тис. шт.,

- журналів 14,2 тис. шт., в тому числі: «Український театр» – 1 тис. шт., «Театрально-концертний Київ» – 7,5 тис. шт., «Музика» – 2,2 тис. шт., «Пам'ятки України: історія та культура» – 3,5 тис. шт.

5878

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"