Попри відсутність розуміння...

097357
Попри відсутність розуміння... ― Новини культури України  - Медіа-портал "Культура"

За 12 місяців 2016 року виробничий план Національного газетно-журнального видавництва з випуску друкованої продукції культурологічного напрямку виконаний у повному обсязі. 

Видавництво відновило і стабілізувало роботу з випуску продукції, впровадило політику оновлення всіх видань, розширення каналів збуту і засобів комунікації з цільовими аудиторіями читачів, розмаїття їх сегментів, залучення нового спектру партнерів для співпраці, імплементації партнерських програм – і в такий спосіб заклало фундамент для подальшого росту і розвитку підприємства.

За 2016 рік виробничий план підприємства з видання газет і журналів культурологічного спрямування і фінансовий план підприємства щодо обсягу власних надходжень виконано на 103 %. Це найбільший досягнутий абсолютний обсяг і рівень виконання плану за моніторингом виконання фінансового плану з 2010 року.

На підприємстві подолано фінансову кризу 2014–2015 років, при цьому досягнуто зросту за всіма показниками:

– у загальному виробництві продукції зафіксовано зріст на 159 % порівняно з минулим роком (197,35 тис. примірників загальної кількості у 2016 р. порівняно з 76,2 тис. примірників у 2015 р.). Зокрема, видання газетної продукції у кількості примірників зросло на 174 % (до 170 тис. примірників у 2016 році відносно до 62 тис. – у 2015 р.), а видання журнальної продукції у кількості примірників зросло на 93 % (до 237,35 тис. примірників у 2016 році відносно до 14,2 тис. – у 2015 р.);

– щодо обсягу власних надходжень (доходу від реалізації товарів, робіт, послуг) – досягнуто 282 % зросту порівняно з 2015 роком (925, 2 тис. грн порівняно з 242,1 тис. грн у 2015 році);

– щодо кількості передплат – виконано зростання на 59 % порівняно з 2015 роком (2713 примірників на 1 січня 2017 року відносно до 1709 примірників на 1 січня 2016 року).

ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» здійснило ребрендинг таких видань: «Музика», «Пам’ятки України: історія та культура», «Українська культура», «Кримська світлиця», а на початку 2017 року й газети «Культура і життя». Проведено повне оновлення видань не тільки з точки зору дизайну і візуальної комунікації, а й на концептуальному рівні.

Відбулося відновлення організації розповсюдження і передплати, виконано підготовку до переходу на мультимедійну платформу комунікації з читачами і на впровадження онлайн-каналів збуту.

Запущена електронна версія журналу «Музика» і сайту газети «Кримська світлиця».

Відновлена робота з партнерами, залучені до співпраці нові партнери й організації з розповсюдження і збуту.

Натомість у видавництві ще не завершена реорганізація його організаційної структури, що має негативний вплив на поточну ефективність роботи підприємства.

Підсумовуючи все вищенаведене, важливо зазначити, що ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» забезпечує розвиток україномовних видань для збагачення культурного досвіду й підвищення рівня освіченості громадян.

Пріоритетними завданнями для редакцій періодичних видань Видавництва є утвердження національної свідомості читачів, висвітлення правдивої української історії, виховання національного патріотизму й духовності, формування суспільної думки, підтримка та розвиток україномовного інформаційного простору.

Друковані видання ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» культурологічного спрямування є найвпливовішими часописами означеного медіа-сегменту і публікують переважно оригінальну й унікальну інформацію, яка не має аналогів ані в Інтернет-середовищі, ані на сторінках інших періодичних ЗМІ.

На жаль, останнім часом національним підприємствам галузі культури доводиться долати значні труднощі через недостатнє фінансування. Зокрема, відповідно до проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік, Міністерству культури України за бюджетною програмою 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців» передбачені видатки на фінансову підтримку друкованих ЗМІ культурологічного напрямку (в тому числі ДП «Національне газетно-журнальне видавництво») в сумі 5.381,0 тис. грн.

При цьому ми змушені привернути увагу до того, що:

– вказана сума фінансової підтримки не змінюється з 2015 року. Хоча у період із 2010 по 2014 роки вона перевищувала 6.000 тис. грн на рік, що було значно більше за обсягом порівняно з поточним роком та з огляду на інфляцію та девальвацію національної валюти за період 2014–2016 років;

– за 2016–2017 рр. тричі підвищувались витрати на фонд оплати праці (у зв’язку з введенням у дію Постанови КМУ № 1013 від 09.12.2015 та Постанови КМУ № 292 від 06.04.2016 р., а також Постанови № 15 від 18.01.2017 р.), при цьому ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» жодного разу не отримувало додаткового фінансування на покриття цих витрат. Також зростають ціни на друкарські, комунальні послуги тощо. Все це зумовлює зростання витрат на виробництво газетно-журнальної продукції;

– 28.12.2016 р. була ухвалена нова Постанова КМУ № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації», якою суттєво і справедливо було збільшено фонд оплати праці журналістам. Але кошти для цього ані Міністерство фінансів України, ані Міністерство культури України не передбачили;

– ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» під час підготовки бюджетних запитів на 2017 рік передавало розрахунок проекту Бюджетної пропозиції на 2017 рік у сумі 8.732,7 тис. грн – за рахунок бюджетних коштів; 1.625,1 тис. грн – за рахунок власних коштів. Це мінімальна сума, необхідна для підтримки життєздатності Видавництва з випуску зазначених газет і журналів культурологічного напрямку, при цьому варіант проекту Бюджетної пропозиції за програмою на 2017 р. у сумі 5.381,0 тис. грн не був погоджений Видавництвом;

– у випадку, якщо на 2017 рік граничний обсяг бюджетних видатків залишиться на рівні 2016-ого, а саме 5.381 тис. грн, Видавництво не матиме змоги здійснювати свою діяльність у повному обсязі, що вкрай негативно позначиться на ринку українських культурологічних ЗМІ.

З огляду на вищевикладене, важливо, щоб Міністерство культури України розглянуло питання щодо ініціювання внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік. А саме:

– щодо розподілу видатків і внесення зміни у Паспорт бюджетної програми 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців» на 2017 рік, врахувавши додаткове фінансування цієї статті видатків в сумі 3.351,7 тис. грн на 2017 рік (для фінансування ДП «Національне газетно-журнальне видавництво» з Державного бюджету України, згідно з мінімальними потребами Видавництва на 2017 рік в розмірі 8.732,7 тис. грн);

– винести питання перед КМУ, ВРУ про фінансування редакції газети «Кримська світлиця» окремим рядком у Державному бюджеті України 2017 року та наступних років;

– надати додаткове фінансування у розмірі 2.450 тис. грн для усунення заборгованості щодо заробітної плати працівникам Видавництва та оплати податків, штрафів і пеней, що виникнуть у разі проведення перерахунку посадових окладів працівників за 2016 рік, у зв’язку з введенням у дію Постанови № 292 від 06.04.2016 року. Погашення заборгованості виникне невідкладно внаслідок звернень до суду працівників видавництва про порушення цієї Постанови КМУ.

Детальний аналітичний звіт підприємства розміщено на медіа-порталі «Культура» у розділі «ПРО НАС -Аналітична діяльність» .

Андрій ЩЕКУНгенеральний директор Національного газетно-журнального видавництваМаєте запитання?

Запитуєте - відповідаємо. Напишіть тут Ваше запитання і ми радо поінформуємо Вас про те, що Вас цікавить!

Введіть цифри, які зображені на малюнку

code

Коментарі

До цієї публікації коментарів немає...

Написати коментар