Актуальні новини

У сакральній львівській галереї демонструють виставку «Хрест»

Галерея сучасного сакрального мистецтва «Iconart» презентувала виставку Гейза Дьерке «Хрест». Експозиція є своєрідною рефлексією митця на хрести, які люди часто встановлюють поблизу доріг, особливо в Західній Україні.

Зокрема, зародження задуму в художника створити дану серію відбулося під час Волинських пленерів. Композиційно врівноважені краєвиди зі стилізованими придорожніми хрестами на тлі пагорбів, храмів, обійсть надихнули його. Подальша рефлексія митця над сакральною темою стала шляхом образного узагальнення, пошуком лаконічних пластичних рішень, фактурних і колірних співзвуч.

«Репрезентовані на експозиції, об’єднані мотивом Хреста полотна утворюють цілісний, риторичний текст, в якому індивідуалізований художній вислів кристалізується на зіставленні архетипового, традиційного, загальнокультурного, ремінісценцій Х. де Рібери, Ф. де Сурбарана, А. Маньяско, С. Роза, П.П. Рубенса, Й.-Г. Пінзеля та їх оригінальних авторських прочитань. Поряд із детермінацією змісту формою, особливістю серії є конституювання образів на межі символічно-знакового та індивідуально-мисленнєвого, увиразнене синкопованими спалахами світла, що викликають зображене з хаосу, небуття, руйнації й творять смислонаповнений «життєвий світ». Інтеріоризацію сакральних змістів та їх відкритість до реінтерпретацій відображає незавершеність, розімкнутість, фрагментованість, «недомовленість» пластичних структур. Дуальність «горнього» і «дольнього», життя і смерті, трагедійності й її збування в Абсолюті віддзеркалюють контрасти врівноваженості композиції та експресивності пластичної мови, світла і тіні, просякнутих болем «спазмованих» рельєфних поверхонь й затишшя гладких світлоносних золотавих площин. Різноманітності образно-пластичному рішенню надають потужне, розімкнене у трансцендентність формотворення, примарність м’яко модельованих силуетів, графічна вивершеність Розп’ятого на хресті. Засадничі сенси культури, здолання протиріч повсякдення, істинні життєві координати візуалізують лаконізм, символізм, надчасовість робіт. В історико-мистецтвознавчому річищі серія Г. Дьерке сприймається рефлексією над художніми інтерпретаціями теми Розп’яття та її самобутнім оригінальним відчитанням в сучасних контекстах буття», – розповіла мистецтвознавець і кандидат культурології Аліса Ніколаєва.

  Михайлове диво 19 вересня: історія, традиції та прикмети свята

Гейза Дьерке випускник Львівської національної академії мистецтв (зак. 2014 р.), учень І. Шумського, Я. Шиміна, А. Максименка, Л. Медвідя, М. Андрущенка. Митець випрацював оригінальну образно-пластичну концепцію, в якій пошук форми, гармонії барв і фактур викресає глибинний сакральний зміст.
Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, “День”

Залишити відповідь